FANDOM


Minör Karakterler, Steven Universe'de görünen ve tanımlanan ama kayda değer olmayan ve düzenli gösterilmeyen karakterlerdir.